Published Books


(1)

Maratha Rajya Sambandhi Abhilekh (1707-1719 A.D.), edited by Dr. Raghubir Sinh, Price Rs. 100/- (Pub. 1982).


(2)

The Julusi Sanehs of Mughal Emperors of India (1556-1857 A.D.), edited by Dr. Raghubir Sinh, Price Rs. 100/- (Pub. 1984).


(3)

Malwa ke Mahan Vidroh Kalin Abhilekh, edited by Dr. Raghubir Sinh, Price Rs. 150/- (Pub. 1984).


(4)

Muhnot Nainsi ki Khyat, Vol. I, edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Price Rs. 150/- (Pub. 1980)


(5)

Natnagar Vinod, edited by Pandit Krishnabihari Mishra (Second edition), Price Rs. 125/- (Pub. 1987).


(6)

Sitamau-Laduna ke Shilalekh edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Suresh Chandra Patria, Dr. Shivduttdan Barhath, Price Rs. 80/- (Pub. 1990).


(7)

Rajasthani Aitihasik Granthon ka Vivaranatmak Suchi Patra (Kaviraja Sangrah), Vol. 1, edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Shivduttdan Barhath, Price Rs. 150/- (Pub. 1991).


(8)

Samsthan ki Puralekhiya Samagri ka Suchi-Patra, Price Rs. 200/- (Pub. 1991).


(9)

Bharatiya Krantimargi Rashtriya Dhara San 1920 ke Bad, Price Rs. 150/- (Pub. 1991).


(10)

Princely Historian Commemoration Vol. of Maharaj Kumar Dr. Raghubir Sinh, Price Rs. 1200/- (Pub. 1994).


(11)

Sur Pad Sankalan, edited by Shri Gopalnarayan Bahura, Price Rs. 125/- (Pub. 1995).


(12)

Malwa Itihas ke Farasi Kagaj Patron ka Vivaranatmak Suchi Patra, edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Price Rs. 250/- (Pub. 2000).


(13)

Sitamau Rajya ka Itihas, edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Price Rs. 350/- (Pub. 2002).


(14)

Veer Vinod Vol. 1, by Shyamaldas Dadhavadiya edited by Dr. Raghubir Sinh, Dr. Ranawat, Dr. Barhath, Price Rs. 200/- (Pub. 1986).


(15)

Chittore-Udaipur ka Patnama, Vol 1 and 2, edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Price Vol. 1 Rs. 450/- and Vol. 2 Rs. 450/- (Pub. 2003).


(16)

Avibhajit Mandsaur Jila Atit & Vartman (Smarika), Price Rs. 200/- (Pub. 2003).


(17)

Munshi Deviprasad : The Historian & His Historical Works, by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Price Rs. 150/- (Pub. 2004).


(18)

Udaibhan Champavat ri Khyat,­­­ edited by Dr. Raghubir Sinh, Vol. 1, Price Rs. 300/-, Vol. 2 Price Rs. 400/- (Pub. 2006).


(19)

Malwa men Yugantar (1698-1765 A.D.), by Dr. Raghubir Sinh, edited by Dr. Manohar Sinh Ranawat, Price Rs. 400/- (Pub. 2007).


(20)

Mandu (Hindi) by Dr. Manohar Singh Ranawat, Dr. Rekha Dwivedi and Dr. Sahdev Singh Chauhan, Price Rs. 150/- (Pub. 2009)


(21)

Mandu (English) by Dr. Manohar Singh Ranawat, Price 150/- (Pub. 2009)


(22)

Malwa ke Rathore by Dr. Rekha Dwivedi and Dr. Sahdev Singh Chauhan, Price Rs. 500/- (Pub. 2012)


(23)

History of Sitamau State by Dr. Shivduttdan Barhath, edited by Dr.Manohar Singh Ranawat, Price Rs. 350/- (Pub. 2013)


(24)

Royal Heritage of India and their Contribution in History and Culture, Proceeding Seminar 2010, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, Price Rs. 600/- (Pub. 2013)


(25)

Sources of Cultural History of India (Through the Ages) Vol. 1, Proceeding Seminar 2011, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, Sub editor Dr. Rekha Dwivedi, Dr. Sahdev Singh Chauhan, Price Rs. 400/- (Pub. 2013)


(26)

Chittor-Udaipur ka Patnama Vol. 3, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, Price Rs. 500/- (Pub. 2013)


(27)

Sources of Cultural History of India (Through the Ages) Vol. 2, Proceeding Seminar 2011, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, sub editor Dr. Rekha Dwivedi, Dr. Sahdev Singh Chauhan, Price Rs. 400/- (Pub. 2014)


(28)

Unpublished Manuscripts and Historical Documents of Medieval & Modern History of India, Proceeding Seminar 2012, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, Price Rs. 700/- (Pub. 2014)


(29)

Crime & Punishment during Medieval & Modern India, Proceeding Seminar 2013, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, sub editor Dr. Rekha Dwivedi Dr. Sahdev Singh Chauhan, Price Rs. 800/- (Pub. 2015)


(30)

Socio-Economic History of Madhya Pradesh and Adjoining States (Through the Ages), Proceeding Seminar 2014, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat, sub editor Dr. Rekha Dwivedi, Dr. Sahdev Singh Chauhan, Price Rs. 800/- (Pub. 2016)

Journals


1

Shodh Sadhana, Annual, Vol. 2 to 8, edited by Dr. Raghubir Sinh, Price per Volume Rs. 100/- (Pub. 1981 to 1988 A.D.)


2

Shodh Sadhana, Annual, Vol. 9 to 18, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat Price per Volume Rs. 100/- (Pub. 1991 to 2007 A.D.)


3

Shodh Sadhana, Annual, Vol. 19 to 26, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat sub editor Dr. Rekha Dwivedi, Price per Volume Rs. 100/- (Pub. 2008 to 2015 A.D.)


4

Shodh Sadhana, Vol. 27, edited by Dr. Manohar Singh Ranawat sub editor Dr. Rekha Dwivedi, Price Rs. 150/- (Pub. 2016)